جام و جان

برنامه جام و جاندر این برنامه مروری میشود بر سیستم و دستگاههای گوناگون بدن و مسائل بخش های مختلف روح و روان و رابطه این دو با یکدیگر


 

زمان پخش برنامه – به وقت لوس آنجلس

  • جمعه ها ۱۰ صبح

باز پخش

  • جمعه ها ۱۰ شب
  • سه شنبه ها ۴ بعد از ظهر
  • چهارشنبه ها ۴ صبح

برنامه جام و جان – جمعه ۲۴ می ۲۰۱۹

برنامه جام و جان – جمعه ۱۷ می ۲۰۱۹

برنامه جام و جان – جمعه ۱۰ می ۲۰۱۹

برنامه جام و جان – جمعه ۳ می ۲۰۱۹

برنامه جام و جان – جمعه ۲۶ اپریل ۲۰۱۹

برنامه جام و جان – جمعه ۱۹ اپریل ۲۰۱۹

برنامه جام و جان – جمعه ۱۲ اپریل ۲۰۱۹

برنامه جام و جان – جمعه ۵ اپریل ۲۰۱۹

برنامه جام و جان – جمعه ۲۹ مارچ ۲۰۱۹

برنامه جام و جان – جمعه ۲۲ مارچ ۲۰۱۹

Top