متخصصین

برنامه آینه با متخصصیناین برنامه با حضور متخصصین به تجزیه و تحلیل ابعاد روحی و روانی، فلسفی و علمی در رابطه با بیماری اعتیاد میپردازد


 

زمان پخش برنامه – به وقت لوس آنجلس

  • سه شنبه ها ۸ صبح

باز پخش

  • سه شنبه ها ۸ شب
  • پنج شنبه ها ۲ بعد از ظهر
  • جمعه ها ۲ صبح

برنامه متخصصین – سه شنبه ۲۱ می ۲۰۱۹

برنامه متخصصین – سه شنبه ۱۴ می ۲۰۱۹

برنامه متخصصین – سه شنبه ۷ می ۲۰۱۹

برنامه متخصصین – سه شنبه ۳۰ اپریل ۲۰۱۹

برنامه متخصصین – سه شنبه ۲۳ اپریل ۲۰۱۹

برنامه متخصصین – سه شنبه ۱۶ اپریل ۲۰۱۹

برنامه متخصصین – سه شنبه ۹ اپریل ۲۰۱۹

برنامه متخصصین – سه شنبه ۱۹ مارچ ۲۰۱۹

برنامه متخصصین – سه شنبه ۱۲ مارچ ۲۰۱۹

برنامه متخصصین – سه شنبه ۵ مارچ ۲۰۱۹

Top